Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie - Klantenservice

 1. Disclaimer

  Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook waaronder begrepen maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsmateriaal, vormgeving, logo’s en merken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ElectraBrandt, haar partners en/of licentiegevers toebehoren, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

  Onze website is met grote zorg samengesteld. ElectraBrandt streeft naar een up-to-date en accurate website, echter kan het incidenteel voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of achterhaald is door tijdsverloop. ElectraBrandt en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies welke direct of indirect ontstaan is door het gebruiken of bezitten van informatie verkregen via deze website.

  ElectraBrandt is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor de op deze site weergegeven beschrijvingen, aanvaardingstermijnen en prijzen.

  Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ElectraBrandt mag de inhoud van deze website niet voor andere doeleinden gebruikt worden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of verstrekt worden aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

  Iedereen die de informatie van deze website gebruikt of informatie op de website plaatst, gaat automatisch akkoord met de in deze disclaimer gestelde bepalingen.

  Lees meer..
 2. Cookiebeleid

  ElectraBrandt gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

  Lees meer..
 3. Algemene voorwaarden
  Lees meer..

Geautoriseerd distributeur van:

Woodward L'Orange logo