Dynamo's

ATEX IECEX dynamo’s (zone 2)

GALI vonk vrije dynamo’s zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd op categorie 2GD IIA-IIB (Zone 1, 2 of 21, 22) volgens de ATEX richtlijn.

De GALI dynamo’s kunnen worden toegepast op motoren die in een explosie gevaarlijke omgeving met de aanwezigheid van gas, damp of stof worden gebruikt.

Geautoriseerd distributeur van:

Woodward L'Orange logo